english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter

en grönare planet
ylva lindstedt + jonas nyberg


kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur
villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

gotland arena

yaj arkitekter

YAJ arkitekter skapar modern arkitektur inom tre fält: Turism + varumärkesbyggande arkitektur, villor +vindar och boende + stadsplaner + infrastruktur. Gemensam nämnare är unika upplevelser åt kunder med höga förväntningar på arkitektens idékraft.design-filosofi


Vi
drivs av tre ambitioner:

… att via arkitektur generera unika upplevelser

Unik i betydelsen oväntad och annorlunda. Upplevelse i betydelsen arkitektur, som gör starka intryck på dem som vistas där.

Därför lägger vi ett starkt fokus på det sinnliga och poetiska i arkitekturen. Materialitet, ljusföring, akustiska egenskaper och taktila kvaliteter är därför viktiga designfaktorer för oss. Genom att också utnyttja spänningsförhållanden mellan dynamiska och kontemplativa rum, mellan intimt och storslaget, mellan det för handen närvarande och det för blicken avlägsna, eftersträvar vi en upplevelseintensiv arkitektur.

Genom att vara djupt kontextspecifik blir vår arkitektur unik. Vår arbetsmetod säkerställer en arkitektur med stark förankring i sin kontext, dvs det lokala landskapet och dess formationer, stadslandskapet och dess strukturer, typologier och geometrier, väderstrecksorientering, lokala material och tekniker, samt platsens historia och dess traditioner, sagor, sägner och autentiska berättelser. På så vis kan vi generera storytelling via arkitektur.

Kontexten omfattar för oss även kundens varumärke, som har en given plats bland utgångspunkterna för vår arkitektur. Därigenom blir arkitekturen också en aktiv del i våra kunders varumärkesbygge.

Varje projekt har sina helt egna, mycket specifika förutsättningar och syften. Genom att ta detta på största allvar blir vår arkitektur unik och en i sitt slag.

… att skapa ett maximum av konsistens i förhållandet mellan idé och materia

- från den övergripande helheten, till den lilla detaljen.

… att skapa arkitektur som för oss till en grönare planet

Vi har en grön baktanke med alla våra projekt: Minimal miljöpåverkan och maximal resurshushållning. Läs mer>


ylva lindstedt + jonas nyberg

YAJ grundades 1999, och drivs aktivt sedan 2006 av Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg, arkitekter SAR/MSA. Ylva och Jonas är utbildade vid Arkitektskolan vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg samt de båda danska arkitektskolorna, Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn och Arkitektskolen i Aarhus. Deras yrkesutövande har förutom i Sverige utspelat sig i London och Kuala Lumpur. Ylva Lindstedt är också verksam som gästlärare och kritiker vid KTH/Arkitekturskolan i Stockholm. Läs mer>

kunder

Jernhusen, Viamare Promarina Management, Seglarhotellet i Sandhamn, Destination Järvsö, Idesta, Axel Johnson Gruppen, Levi´s, IMP, Mind, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Stockholms stad, Göteborgs kommun, Solna kommun, SJ, SL, Vägverket, Banverket, Botniabanan, Vasakronan, Hufvudstaden, JM, NCC Boende, Veidekke samt en mängd privatpersoner – inklusive kunder i projekt som utförts av YAJs grundare i tidigare anställningar i andra arkitektföretag.

kompetens i nätverk

I samråd med våra kunder och utifrån varje uppdrags art och skala skräddarsyr vi team av specialister ur vårt nätverk. I vårt konsultnätverk finns landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, varumärkeskonsult, bebyggelseantikvarie, destinationsutvecklare, teknikkonsult inom storkök och hotell, AV-konsult, konstruktör, el-/belysningskonsult, VVS-konsult, miljökonsult, grafisk formgivare och utställningskommunikatör.

3D-projektering

Vi projekterar i Revit, som är Autodesks mest avancerade program för objektsbaserad 3D-projektering i BIM (Building Information Modelling).

kvalitet + miljö

Vårt kvalitetssystem följer ISO:9001:2000. Vårt miljöledningssystem följer ISO 14001:2004.

mörby centrum