english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

turism + varumärkesbyggande arkitektur

De destinationer, som kommer att vara framgångsrika i framtiden, är de som tillsammans med ett intressant aktivitetsutbud och ett professionellt värdskap kan erbjuda unika upplevelser via sin fysiska miljö. Det är en övertygelse som vi delar med flera av Sveriges främsta aktörer inom turism. Det innebär en arkitektur som dels sticker ut, dels understryker det exotiska i sin plats.

det exotiska, storytelling och varumärken
Det är också vår övertygelse att det är just det exotiska – det säregna och det annorlunda - som lockar oss till främmande platser, och som därmed är motorn i turism. Vi hjälper våra kunder att via arkitektur förstärka befintliga, attraktiva särdrag och samtidigt addera nya, unika upplevelser. Vår arkitektur boostar på så vis sin ort och plats som turistdestination. Därigenom stärker vi också våra kunders konkurrenskraft.

Vi har en arbetsmetod som säkerställer en arkitektur med stark förankring i sin kontext – dvs det lokala landskapet och dess formationer, eller stadslandskapet och dess strukturer, typologier och geometrier, väderstrecksorientering, lokala material och tekniker, samt platsens historia och dess traditioner, sagor, sägner och autentiska berättelser. På så vis kan vi generera storytelling via arkitektur.

Kontexten omfattar för oss även kundens varumärke, som har en given plats bland utgångspunkterna för vår arkitektur. Därigenom blir arkitekturen också en aktiv del i våra kunders varumärkesbygge.

De element av särprägel, som vi tar utgångspunkt i, transformerar vi sedan till en stämningsfull, modern arkitektur. Vi länkar därigenom traditioner och historia med modernt liv, med modern teknik och med moderna uttryck - utan att göra avkall på intimitet och hög mysfaktor!

arkitektur som marknadsförare
En positiv "bieffekt", som vi siktar till, är arkitektur som gör starka intryck, som besökare vida berättar om väl hemkomna. En annan effekt som vi eftersträvar är uppdragsresultat, som fångar medias intresse - redan innan byggnationen är realiserad. Det innebär att vår arkitektur förutom att fylla praktiska och estetiska funktioner, också fyller funktionen som marknadsförare för våra kunder.

en grönare planet
Vi drivs av en övergripande ambition att skapa arkitektur som för oss till en grönare planet. Vi har en ekologisk baktanke med allt vårt arbete – i arkitekturens samtliga aspekter. Utöver uppenbara långsiktiga, globala miljövinster leder det till direkta mervärden för våra kunder i form av hälsosamt inomhusklimat och låga driftskostnader.

projekt i vår turismportfolio
Våra projekt inom besöksnäringen representerar ett brett spektrum av skalor - från stadsplaneringens stora skala till den enskilda byggnadsdetaljens lilla. De handlar om turistanläggningar i skärgården med gästhamnar och water front designs; yacht clubs med restaurang, butiker, mini-spa och andra faciliteter; resort homes och hotell. Vi designar också turistanläggningar i fjällen, kallbadhus och andra badhus, arenor, resecentrum och museum.

Våra pågående turismprojekt omfattar just nu 11 600 kvm byggnation i olika delar av Sverige. En del av dem syns på vår hemsida.

kompetens i nätverk och samverkansprocesser
I samråd med våra kunder och utifrån varje uppdrags art och skala skräddarsyr vi team av specialister ur vårt nätverk. Teamen kan t ex bestå av en landskapsarkitekt, inredningsarkitekt, varumärkeskonsult, bebyggelseantikvarie, destinationsutvecklare, teknikkonsult inom storkök och hotell, AV-konsult, konstruktör, el-/belysningskonsult och VVS-konsult.

Några av våra projekt är belägna i kulturhistoriskt sett känsliga miljöer. Där är samverkan och dialog med olika offentliga och privata aktörer samt med allmänheten viktiga inslag i vår arbetsprocess.

"You need a physical place of interest and a cultural landscape of interest that involves a unique history (memory) and a present spirit (current lifestyle) in order to be a successful city or to build a successful brand."

Dr José Gámez, University of North Carolina