english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

vy mot entré

ålands sjöfartsmuseum, tävling, 2003

Byggnadens form anspelar på ett fartyg - de svängda, lutande fasderna i kopparplåt; placeringen som i en docka; passagerarentrén på långsidan. Den övergripande planformens trubbiga rektangel är dock snarast husets egen. Läs mer nedan.

plan


vy från entrén

entréhallen

ålands sjöfartsmuseum, tävling, 2003

Byggnadens form anspelar på ett fartyg - de svängda, lutande fasderna i kopparplåt; placeringen som i en docka; passagerarentrén på långsidan. Den övergripande planformens trubbiga rektangel är dock snarast husets egen.

Entréer

Entrén vänder sig mot Engelska parken. Därigenom får museet god kontakt inte bara med Hamngatan utan även med Sjöpromenaden och ”Pommern”. Besökaren skrider ner för entrétrappan mellan parken och den dramatiska fasaden; en upplevelse som för tanken till att stiga ner i en docka. En mer informell entré välkomnar även museibesökare via uteserverings-terassen i sydväst.

Entrevåning

När man kommer in genom huvudentrén får man en klar överblick:

  • Omedelbart till vänster nås kapprum/toaletter samt trappa/hiss till bibliotek och resturang;
  • till höger butik och café;
  • rakt fram syns utställningarna.

Receptionen och butiken hänger ihop med en lång kontinuerlig disk som vänder ena sidan mot entrén, andra mot butiken. Caféet kan obehindrat servas även från receptionen. När utställningarna är stängda för besökare men andra funktioner ska vara tillgängliga, stänger man till mellan reception och trapphus. Även café och butik kan stängas separat.

Caféet är placerat med panoramautsikt över ”Pommern” och Västra hamnen. Cafélokalen är långsträckt och påminner om ett fartygs sidodäck där bord dukats utmed relingen. På den befintliga terassen ligger uteserveringen i en vindskyddad sydvästhörna.

Utställningssalar

Innanför receptionen domineras utställningsalen av den stora dieselmotorn som står i ett överljusbelyst shackt som öppnar sig uppåt. Till vänster ryms tillfälliga utställningar. Rakt fram leds besökaren via en glaslänk till den befintliga byggnadens permanenta samlingar i två plan. Från det övre planet leds museibesökaren åter till tillbyggnadens plan 1 med permanenta samlingar. Härifrån leder ljusschaktets spiraltrappa besökaren tillbaka ner till ”gå”, dvs första utställningshallen med reception, butik, café samt slutligen garderob.

Plan 1

rymmer framför allt en stor öppen yta för utställningar. Glasfasaden är delvis avskärmad av en fast vägg, lika entréplanet. Från det mellanrum som skapas där öppnar sig Västra hamnen och ”Pommern”. Här exponeras förslagsvis dagsljuståliga föremål, en utställning om hamnen eller om ”Pommerns” strapatser på de sju haven. I den runda bjälklagsöppningen mellan plan 1 och entréplanet sticker dieselmotorn upp. Från schaktets spiraltrappa kan man på nära håll studera dieselmotorns ingående delar. I detta schakt är också Märkets fyrmaskineri upphängt. En alternativ placering är mellanrummet längs glasfasaden, där fyren skulle kunna få sprida sitt ljus nattetid.

Samlingsalen

är belägen i byggnadens östra del av plan 1. Den nås dels via utställningarna, dels från trapphuset vid entrén. I nära anslutning ligger grupp-/faktarum i den befintliga byggnaden.

Plan 2

rymmer bibliotek, kontor, köksutrymmen, ventilationsrum samt passage till den befintliga resataurangen.

Biblioteket sträcker sig längs den södra fasaden. Våningsplanet öppnar sig fullständigt mot vattnet. I biblioteket finns en ljusgård som förser även de inre byggnadsdelarna med dagsljus. Ljusgårdens golv utgörs av glas som diffuserar ljus över schaktet genom utställningssalarna på plan 1 samt entréplan.

Restaurangen når man dels via glaslänken, dels genom dess nuvarande entré. De nuvarande toaletterna har fått ge plats för passagen till tillbyggnaden - dessa har ersatts i tillbyggnaden. De tillkommande ytorna för restaurangen i tillbyggnaden nås via en separat glaslänk för smidigast möjliga funktionalitet. Golvet i den nuvarande byggnaden öster om trapphuset höjs förslagsvis, så att hela köksdelen ligger i samma nivå. Från köksdelen leder en separat matvaruhiss direkt ned till varumottagningen.