english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

tågdepå jernhusen

Framtidens underhållsdepå för Jernhusen, 2010
- energiminimal industriarkitektur

Bygg- och fastighetsbranschens miljöfokus har hittills riktats mot bostäder och kontor. I och med sitt förslag i Jernhusens parallelluppdrag ”Framtidens underhållsdepå” vill YAJ arkitekter vidga branschens miljöambitioner till att även omfatta industribyggnader. I samarbete med Incoord utvecklade de ett industrihallskoncept i form av ett nära nollenergihus med tung stomme i betong, vattenburen golv- och väggvärme via solpaneler och sjö- eller bergvärme, förklimatiserad tilluft samt sensorstyrd självdragsventilation via motoriserade takfönster. Läs mer nedan.


tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

 

”Framtidens underhållsdepå” för Jernhusen, 2010
- energiminimal industriarkitektur

Bygg- och fastighetsbranschens miljöfokus har hittills riktats mot bostäder och kontor. I och med sitt förslag i Jernhusens parallelluppdrag ”Framtidens underhållsdepå” vill YAJ arkitekter vidga branschens miljöambitioner till att även omfatta industribyggnader. I samarbete med Incoord utvecklade de ett industrihallskoncept i form av ett nära nollenergihus med tung stomme i betong, vattenburen golv- och väggvärme via solpaneler och sjö- eller bergvärme, förklimatiserad tilluft samt sensorstyrd självdragsventilation via motoriserade takfönster.

Jernhusens parallelluppdrag

Jernhusens syfte med parallelluppdraget var att skapa koncept för miljösmarta, varumärkesbyggande miljöer för underhållsdepåer med så hög arkitektonisk klass, att de kan återge järnvägssektorns byggnader den status de en gång hade. Den höga arkitektoniska ribban är också en strategi från Jernhusens sida att snabbare vinna acceptans i plan- och bygglovs-processer i samband med nyproduktion av depåer. Det är angeläget eftersom våra storstäder successivt växer tätare inpå industriområden inklusive järnvägens verkstadsområden, och Jernhusen planerar betydande investeringar i utbyggnad av underhållsdepåer under den kommande tioårsperioden.

De inbjudna arkitekterna förutom YAJ var SandellSandberg, MalmströmEdström och ThorbjörnssonEdgren.

Arkitektur

-Byggnaderna i vårt förslag är formmässigt hybrider mellan böljande landskap och aerodynamiska höghastighetståg, beskriver Jonas Nyberg, YAJ arkitekter. -Ytterskalen i mörk terrazzo-slipad betong är höljda av sk ”grönspår” i ett grafiskt mönster inspirerat av en bangårds räls med förgreningar. Grönspåren fungerar som stativ för dels solpaneler (på tak), dels för vintergröna klätterväxter (på fasader). De utgörs av knippen av tvärställda metall-lameller monterade på distans från byggnadernas ytterskal. Cirkulära kupolfönster i fasad och tak ventilerar och dagsljusbelyser de invändiga rummen. Nattetid bildar de cirkulära öppningarna en stjärnhimmel av ljuspunkter. I gavlarna öppnar sig byggnaderna med glasade fasader – som traditionen bjuder för storslagna byggnader för tåg.

-Med sin övergripande form och sin fasadväxtlighet påminner byggnaderna om landskap – vidsträckt, böljande och bevuxet – snarare än om byggnader. Naturen har en positiv betydelse för de flesta människor, och det är vår intention att låta ett abstrakt landskap överbrygga både den skala- och programkollision, som annars riskerar att uppstå när en storskalig industrianläggning adderas till en småskaligare kontext av bostadsbebyggelse, fortsätter Ylva Lindstedt, YAJ arkitekter. -Bygg-naderna är lågmälda i kulör. Fasadelementen i betong är mörkpigmenterade med drag åt aubergine. Ytan är högblankslipad för maximalt kulördjup och lyster. Övriga kulörer är naturens egna: Grönspårens stål och murgröna, solpanelernas och byggnadsgavlarnas glas samt ljust titanoxidpigmenterad betong i bangårdens gångstråk.

Energisystem

Det är nära nollenergihus – minimalenergihus - som YAJ arkitekter och Incoord har utvecklat. Byggnadernas tunga stomme buffrar värme och kyla. Den utjämnar därför både värme- och köldtoppar, och ger ett stabilt och behagligt inomhusklimat över dygnet och året. På så vis kapas också de annars rejäla effekttopparna varje gång ett tågsätt transporteras in i och ur depåhallarna.

-Värme och kylning sker vattenburet via takplacerade solpaneler med geoenergilager till ingjutna rör i betonggolv- och väggar. Byggnaderna ventileras sensorstyrt via självdrag genom motoriserade takfönster. Tilluft tas via intagskanaler under perronger, där luften förklimatiseras: Sommartid kyls tilluften, vintertid förvärms den av omgivande mark, förklarar Tore Strandgård, Incoord.

Varumärkesbygge

-Via sina form- och materialreferenser till tåg, järnväg och historisk järnvägsarkitektur berättar depåbyggnaderna om Jernhusen och den kontext som Jernhusen verkar i. Miljöaspekterna av förslaget understryker och skärper ytterligare Jernhusens redan ambitiösa miljöprofil. ”Grönspåren” är arkitektoniska features som med sin växtlighet och sina solpaneler också har en eko-symbolisk funktion, som kopplas tajt till Jernhusen via sitt järnvägslika grafiska mönster, avslutar Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg. -Tillsammans med en utmärkande, upplevelseintensiv arkitektur vill vi med vårt förslag stödja Jernhusen i sin ambition att göra skillnad för människor och miljö.

arkitekt YAJ arkitekter, genom Jonas Nyberg, Ylva Lindstedt och Erika Wolters
energikonsult Incoord, genom Tore Strandgård
beställare Jernhusen
projektår 2010
uppdragsform
parallelluppdrag

tågdepå jernhusen

 

framtidens underhållsdepå är publicerad i:

ArchDaily 2011-02-10, Läs arikel >
World Architecture News,
2011-02-08, Läs arikel >
designingfortomorrow.org, 2011-02-10, Läs arikel >
Dagens Fastighetsaktie, 2011-01-19 Läs arikel >
Fastighet och Bostadsrätt 2011-01-20, Läs arikel >
Infrastrukturnyheter,  2011-01-20, Läs arikel >
Klimatsmart, 2011-01-26, Läs arikel >

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen situationsplan

 

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

 

 

tågdepå jernhusen

 

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen

tågdepå jernhusen