english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

mörby centrum. vy från söder

mörby centrum, landscraper, 2008

Danderyd är kuperat och lummigt, till stor del bestående av småskalig trädgårdsstadsbebyggelse med ursprung i förra sekelskiftets gröna våg. Danderyd har karaktären av en skön, grön oas i kanten av en pulserande metropol.

Ett landmärke är en stark feature, och därför en referenspunkt i sin kontext. ”Landscraper” är ett förslag till landmärke, som inte punkterar trädgårdsstadsidyllens böljande, grönskande siluett. Det är ”landscrapers” egenart med inspiration från omgivningens topografi, som ger den landmärkets referensskapande funktion – snarare än dess höjd i möh.

I motorvägslandskapet är ”landscraper” ett tydligt arkitektoniskt statement. Samtidigt lämnar den trädgårdsstaden ifred - i Skärvik, Ekbacken, Stocksund, Klingsta Park, Gamla Djursholm och Nora Trädgårdsstad är den lummiga horisontlinjen fortfarande intakt. Läs mer nedan.

mörby centrum. koncept
mörby centrum. vy mot entré

mörby centrum, landscraper, 2008

Danderyd är kuperat och lummigt, till stor del bestående av småskalig trädgårdsstadsbebyggelse med ursprung i förra sekelskiftets gröna våg. Danderyd har karaktären av en skön, grön oas i kanten av en pulserande metropol.

Ett landmärke är en stark feature, och därför en referenspunkt i sin kontext. ”Landscraper” är ett förslag till landmärke, som inte punkterar trädgårdsstadsidyllens böljande, grönskande siluett. Det är ”landscrapers” egenart med inspiration från omgivningens topografi, som ger den landmärkets referensskapande funktion – snarare än dess höjd i möh.

I motorvägslandskapet är ”landscraper” ett tydligt arkitektoniskt statement. Samtidigt lämnar den trädgårdsstaden ifred - i Skärvik, Ekbacken, Stocksund, Klingsta Park, Gamla Djursholm och Nora Trädgårdsstad är den lummiga horisontlinjen fortfarande intakt.

Se hela förslaget som pdf (5,8 Mb)

ladda ner PDF

byggnad

kontinuerlig form

I ”landscraper” sammanflätas Mörby Centrums nya och gamla delar till en enda böljande, kontinuerlig form, i ett sammanhängande hölje av dikroiska solavskärmningslameller i glas.

konstruktion

Fasaden mot E18 utförs med betongelement. Elementen utförs dels plana, dels i 2 olika radier. Byggnaden har en konventionell pelar-/däckstomme i betong.

fasadbeklädnad

Fasaden mot öster är glasad. Båda långsidefasader - tillbyggnad liksom befintlig byggnad - bekläds med solavskärmningslameller i dikroiskt glas, som ändrar kulör beroende på betraktningsvinkel, solljus, bilars strålkastarljus och reflektioner från omgivningen. På så vis går byggnaden i dialog med sin omgivning, och den ändrar skepnad beroende på årstid, väder och tidpunkt på dygnet. Byggnaden blir levande, i ständig förändring!

Bottenvåningen mot den nya allén, dvs Gamla Landsvägen/Golfvägen, samt bottenvåningen mot Mörbyleden utgörs av helglasade, kontinuerliga skyltfönster samt helglasade butiks- och kontorsentréer.

Fasaden mot galleriagången är glasade från invändigt golv till utvändig takfot.

takbeläggning

De flacka delarna av taken täcks med sedum. Brantare partier samt tak som övergår till gavelfasader utförs som växtväggar, lika t ex Musée du Quai Branly i Paris, alternativt med klängväxtbeklädnad.

solceller

Glasfasader utförs i så stora delar som möjligt med integrerade solceller.

disposition

Kontorsplanen blir väl dagsljusbelysta tack vare den smala volymen - trots att fasaden mot E18 av säkerhetsskäl är relativt sluten.

Stora butiker förläggs med fördel i 1 1/2-plan på butiksplan 4 samt i underliggande våningar.

Centrumbyggnadens delar över t-banesträckningen motsvarar i höjd Mörby Kontors bebyggelse, som också ligger över t-banans bergrum.

höjder

Våningsantal: 18 våningar
Byggnadshöjd: 69,5 m
Plushöjd topp: +99,5

stadsplan

kontinuerliga stråk

Nuvarande säckgatan Golfvägen trädkantas, förlängs och övergår via befintlig cirkulationsplats i Gamla Landsvägen. Gamla Landsvägen och Svärdvägen bildar tillsammans en grönskande allé, liknande Karlavägen i centrala Stockholm.

Parken bildar ett kontinuerligt grönstråk med nya, gröna Landsvägen/Svärdvägen.

Inne i Mörby Centrum förlängs nuvarande Butiksgatan på plan 4 in i tillbyggnaden i ett kontinuerligt stråk. Via det stråket sammankopplas Mörby Kontor med hela Centrumbyggnaden och bebyggelsen i dess övre anslutning mot Golfbanevägen.

buss /taxi /drop off-fickor

Busstorget ersätt av – mer stadsmässiga - kanthållplatser, lika Norrmalmstorg, mellan Mörby Centrums huvudentré och det nya torget.

Längs den nya allén längs hela centrumbyggnaden tillskapas kantparkering, taxistolpe och drop off-fickor.

Buss- och taxitrafik flyttas från Golfbanevägen (=skolväg för låg- och mellanstadiebarn!) till nuvarande Golfvägen.

butiker i gatuplan

I en ny podiebyggnad kring de befintliga punkthusen tillskapas butikslokaler som vänder sig mot den nya allén. I Mörby Centrum finns butiker i gatuplanet som vänder sig både inåt och utåt mot den nya allén längs hela centrumbyggnaden. Tvärs över gatan i Mörby Kontor vänder sig gatuplanslokaler med fördel ut mot den nya allén.

ett slutet befolkat torg

Torget blir ett avgränsat stadsrum med hjälp av nya byggnader med butikslokaler i bottenvåningarna. Danderyds Bibliotek kan förläggas hit med sina publika verksamheter, som utöver bibliotek omfattar föreläsningar, utställningar och barnteater.

På det nya torget tillskapas en cafépaviljong. Torghandel välkomnas också hit.

en levande park

Parken öppnar sig mot det nya torget. Parken delas in i tre mindre delar. De befolkas och aktiveras med hjälp av tennisbanor, boule-banor, lekplats med mini-replica av Cedergrenska tornet, skate board–park och en scen i anslutning till det angränsande nya torget.

t-bana

Tunnelbanan får entréer både från huvudentrén mot nya torget och mot Mörbyleden.

bostadsbebyggelse med varsin tyst sida

Både de befintliga punkthusen och den nya bostadsbebyggelsen i parken får varsin tyst sida, eftersom de sluter sig mot respektive gatusida. Den nya bebyggelsen baseras på de befintliga grannhusens solinfallsmaximerande geometri. Tillsammans bildar de en hybrid-typologi av storgårdskvarter och modernistiska hus i park.arkitekter
Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg
plats Mörby centrum, Stockholm
skede
tävlingsförslag
år
2008

mörby centrum. flygbild