english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

järvsö

destination järvsö, 2007

I november 2006 gjorde vi en serie arkitektoniska punktinsatser för Destination Järvsö. Det var ett PPM (Public Private Partership) med den övergripande målsättningen att stärka varumärket Järvsö och att utveckla orten som turistdestination: 1. Järvsös skyltfönster Turistvägen - byns huvudgata med ett angränsande torg/event-yta; 2. Morgondagens rastplats – en attraktiv”hållplats” med besökscentrum för genomfartstrafik; 3. Äventyrsbad m spa; 4. Resecentrum; 5. Spektakulär ljussättning av Järvsöbackens södra nerfart; samt 6. Arkitektoniska infartsskyltar.
Läs mer nedan.

järvsö

järvsö

järvsö


destination järvsö, 2007

I november 2006 gjorde vi en serie arkitektoniska punktinsatser för Destination Järvsö. Det var ett PPM (Public Private Partership) med den övergripande målsättningen att stärka varumärket Järvsö och att utveckla orten som turistdestination: 1. Järvsös skyltfönster Turistvägen - byns huvudgata med ett angränsande torg/event-yta; 2. Morgondagens rastplats – en attraktiv”hållplats” med besökscentrum för genomfartstrafik; 3. Äventyrsbad m spa; 4. Resecentrum; 5. Spektakulär ljussättning av Järvsöbackens södra nerfart; samt 6. Arkitektoniska infartsskyltar.

Kärnvärdena i varumärket Järvsö är….

... närhet

De arkitektoniska ingreppen stödjer gångavståndet - de häktar sig till befintlig infrastruktur för även fotgängare och skidåkare.
… sammanhållen by, bykänsla
De arkitektoniska ingreppen bidrar till att Järvsö by intimiseras, livliggörs och förtätas ytterligare, genom dels placeringarna av de arkitektoniska ingreppen, dels genom de arkitektoniska ingreppens gestaltning.
… vacker och levande kulturbygd
De arkitektoniska ingreppen sätter fokus på existerande kulturmiljöer genom inramade blickfång och ljussättning av utvalda kulturmiljöer.
… lustfyllt, spännande, kontrastrikt
är beskrivande för upplevelsen av de arkitektoniska ingreppen. Tillkommande byggnader har samtida uttryck i kontrast till den befintliga historiska bebyggelsemiljön, men bygger vidare på lokala, traditionella material och tekniker.
… kvalitet, äkta, genuint
De nya byggnaderna är unika och Järvsöspecifika – de skall inte föra tankarna till alperna eller andra svenska alpinorter, eller kända sommarturistorter. Byggnads- och inredningsmaterialen i de arkitektoniska ingreppen skall vara lokala, beständiga, naturliga råvaror. De arkitektoniska ingreppen skall också understryka Järvsös unika naturvärden: Dess sköna natur med flora och fauna – både den direktanslutande nära naturen och det vidsträckta landskapet i dess omnejd.

Förutom att materialisera kärnvärdena i varumärket Järvsö, sammanväver de arkitektoniska ingreppen ortens historia med vår samtid, och ortens natur med nya byggda strukturer på ett sätt som kommunicerar Järvsös unika särdrag till omvärlden med hjälp av…

… samtida arkitektur. På samma sätt som Hälsingegårdarna är stolta, nymodiga arkitektoniska avtryck av sin tid, skall nya byggnader
berätta om vår tids Järvsö – med hjälp vår tids formspråk.
… samtida byggnadsmaterial i kombination med lokala/traditionella material

Utgångspunkterna för vår gestaltning av de 6 arkitektoniska punktinsatserna är baserade på följande särdrag i den lokala naturen, den lokala kulturhistorien och i den lokala faunan i Järvsö:
… lokal natur: hälsingefur, björk, granit, mossa, snö och lin. Lin producerades i stor skala på orten under 17- och 1800-talen. Linneproduktionen i Hälsingland försörjde stora delar av den svenska handelsflottan med segelduk, och den var en starkt bidragande faktor till det utbredda välståndet i regionen.
… lokal kulturhistoria och hantverkstraditioner i form av knuttimring och broderitekniken Järvsösöm. De många välbevarade Hälsingegårdarna är tydliga tidsdokument, där både anläggningarna i sig och deras inredningar bär på stolta berättelser om ett rikt kulturarv. Den sk Järvsösömmen är ofta förekommande i Hälsingegårdarnas textila kulturarv.

Syskonbyggnaderna för resecentrum och rastplats består av en varsin skiva som växer upp ur marken – vintertid en stiliserad snödriva, under barmarkssäsongen mossbelupen backe. Skivan bildar tak över knuttrimrade volymer med infoskyltar, digitala displayer, WC och annan service. De arkitektoniska komponenterna är snö, mossa, digital information knuttimrad hälsingefur och rovdjur.

Badhuset är placerat högt upp på södra dalstationens bergssluttningen - mitt i skogen - i anslutning till både Järvzoo och Järvsöbackens alpinanläggning södra dalstation. Högt beläget, inpassat i skogen i den branta, dramatiska terrängen med utsikt över både storslagna fjällvidder och enskilda intima skogsrum.

Byggnaden består av tre rotundor, som vardera rymmer äventyrsbad, spa och motionsbassäng. Tillsammans bildar rotundorna en volym, där byggnad och natur flätar in sig i varandra för att maximera de badandes kontakt med den vilda naturens flora och fauna – t ex ett varghägn och ett rovdjursaquarium.

Det lokala textila kulturarvet är vår utgångspunkt för badhusets gestaltning. Den historiska segelduksproduktionen är inspirationen till badhusets fasad- och takmaterial, dvs en duk – men ett modernt dukmaterial som här monteras som isolerande kuddar på en limträstomme. Limträstommens geometri är densamma som geometrin i Järvsösömmen. Screentryckt betong ingår i byggnaden i övrigt.

Tema för äventyrsbadet är Hälsingländs vildmark med forsar och vattenfall. Tema för spa-delen är Skogstjärnar och John Bauersk romantik. baserade på den lokala floran, t ex vide, ängsull och bräken. Badhusets arkitektoniska komponenter är linneduk/Texlon EFTE-duk, Järvsösöm, hälsingefur och rovdjur.

arkitekter Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg
beställare Destination Järvsö AB
plats Jävsö, Hälsingland
skede
koncept / gestaltningsförslag
år
2007