english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

hotell i oxelösund, 2011

YAJ arkitekter gestaltar ett badhotell i Oxelösunds sydöstra utkant mot havet på uppdrag av Viamare Promarina Management. Hotellet omfattar 6700 kvm fördelade på 120 hotellrum, reception med lounge, butiker, konferensavdelning, spa och ett året-runt-uppvärmt utomhusbad, där spillvärme från SSAB tillvaratas. Byggnadens exteriör är av trä för att återspegla - och ansluta sig till - den svenska badhustraditionen från förra sekelskiftet. Läs mer nedan.

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn

hotell i oxelösund, 2011

YAJ arkitekter gestaltar ett badhotell i Oxelösunds sydöstra utkant mot havet på uppdrag av Viamare Promarina Management. Hotellet omfattar 6700 kvm fördelade på 120 hotellrum, reception med lounge, butiker, konferensavdelning, spa och ett året-runt-uppvärmt utomhusbad, där spillvärme från SSAB tillvaratas. Byggnadens exteriör är av trä för att återspegla - och ansluta sig till - den svenska badhustraditionen från förra sekelskiftet.


Byggnaden består av följande huvudsakliga komponenter:

  • Ett trädäck, som omsluter ett triangulärt utomhusbad.
  • Ett 2-våningspodium, som innehåller hotellets semi-publika programdelar.
  • Hotellrummen, fördelade på 2 separata, terrasserade, 2- respektive 3-våningsvolymer ovanpå podiet.

Där visuell och akustisk avgränsning behövs pga den intilliggande industrihamnen och dess verksamhet, bildar byggnaden alltså en fem våningar hög barriär. Mellanrummet mellan hotellrumsvolymerna medger pittoreska vyer från kullen intill hotellet mot skärgården utanför.

Alla byggnadens våningar över markplanets omges av balkonger. Varje balkong är indragen i förhållande till den underliggande, så att en skiktad byggnadsstruktur bildas. Kontinuerliga, semitransparenta balkongräcken i trä runt varje våning ger byggnaden en diffus kontur.

I hotellets gestaltning ingår ett offentligt promenadstråk som kopplar ihop staden med vattnet, och båtgästerna med livet i staden. Ett antal mindre byggnader för kommersiellt ändamål - båttillbehör, vattensportsverksamheter, delikatessbutiker, kaféer och restauranger - är tänkta att komplettera de två befintliga småbyggnaderna för gästhamnsservice och gästhamnsreception med båtsportsbutik - även dessa ritade av YAJ arkitekter i en föregående utbyggnadsetapp. Tillsammans med hotellet definierar småbyggnaderna ett gångstråk i förlängningen av en befintlig hamnpir.

Hotellet omfattar en stor bruttoareal fördelad över ett antal mindre beståndsdelar i en komplex volym, i ett försök att medla mellan å ena sidan villaområdets och småbåtshamnens lilla skala, å andra sidan den storskaliga industrihamnen. Utblickar som skär genom hotellvolymen, och offentliga gångvägar på båda sidor om hotellet är uttryck för en strävan att också medla mellan staden Oxelösund och den omgivande skärgården.

arkitekter Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg
beställare
Viamare Promarina Management
plats
Oxelösund
skeden
gestaltningsförslag och detaljplan
år 2011 - pågående
area 6700 kvm

Hotell och utomhusbad vid Oxelösunds gästhamn