english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

mariefreds gästhamn + marina, 2007 - pågående

YAJ arkitekter utvecklar Mariefreds gästhamn och marina för Viamare Promarina Management. Platsen för gästhamnen är hamnplanen mellan Vasaborgen Gripsholms slott, Gripsholms Värdshus och Mariefreds historiska trästadskärna. Läs mer nedan.


mariefreds gästhamn & marina

mariefreds gästhamn + marina, 2007 - pågående

YAJ arkitekter utvecklar Mariefreds gästhamn och marina för Viamare Promarina Management. Platsen för gästhamnen är hamnplanen mellan Vasaborgen Gripsholms slott, Gripsholms Värdshus och Mariefreds historiska trästadskärna.

Hamnplanen - idag en grusad parkeringsplats - skall etappvis utvecklas med moderna magasinsbyggnader, kajstråk, bryggor och ett stensatt torg, som tillsammans knyter ihop staden med vattnet. Magasinsbyggnaderna skall förutom gästhamnsanknutna funktioner husera verksamheter med koppling till sjösport och livets goda.

Gästhamnen är belägen på en kulturhistoriskt värdefull plats mitt emellan Gripsholms slott och Mariefreds trästadskärna. Gripsholms slott grundades 1537 av Gustav Vasa. Gripsholms Värdshus från 1610, där Svenska Kocklandslaget har sin bas, direktansluter till gästhamnsområdets norra långsida. Gripsholms slottspark direktansluter längs den västra kortsidan. En smalspårig järnväg, som trafikeras av museijärnvägen ÖSlJ, löper genom gästhamnsområdet. I gästhamnens omedelbara förlängning mot öster ligger ångbåtskajen, där Mälarångaren s/s Mariefred sedan 1903 sammanlänkar Mariefred med Stockholm sjövägen.

funktioner + infrastruktur i form av
- kajstråk för fotgängare, trädäck
- ett stensatt torg för marknader/auktioner/events/parkering/drop off/inlastning slip
- bryggor

magasinsbyggnader i trä för
- hamnkontor
- gästhamnsfaciliteter inklusive gäshamns-lounge
- lokaler för verksamheter med anknytning till sjösport samt livets goda, bla
- restaurang med uteservering
- café med uteservering

area
- Ungefärlig totalarea på land: 7 700 kvm.
- Ungefärlig totalarea i vattnet: 16 200 kvm, som i en eventuell andra etapp utökas till ungefär 20 000 kvm.
- Ungefärlig total byggnadsarea: 660 kvm.


arkitektonisk/urbanistisk målsättning 

destinationsutveckling genom arkitektur
Gästhamnens arkitektur skall vara en attraktor i sig, som tillsammans med anläggningens innehåll och bemötande skapar nya reseanledningar till Mariefred. Anläggningens arkitektur skall vara platsspecifik och dessutom framhäva kvaliteter i den omedelbara kontexten.

Anläggningen skall vara utformad så att den förlänger båtsäsongen, erbjuder båtgäster rekreativa upplevelser även i dåligt väder och också ha attraktionskraft off season. Anläggningen skall både länka båtgäster med ortens specifika attraktioner och erbjuda allmänheten från land en upplevelserik länk till vattnet.

Anläggningen skall välkomna besökare i alla åldrar, inklusive rörelsehindrade besökare.

beskrivning

En platsspecifik gästhamn, som också framhäver unika kvaliteter på platsen, är för oss en miljö som lågmält och respektfullt inordnar sig bland de kulturhistoriska attraktionerna på platsen - främst Gripsholms storslagna slottsanläggning och den småskaliga trästadskärnan i Mariefred. För oss är det också en miljö, som bildar en kontinuerlig väv med den befintliga stadskontexten.

Av de anledningarna är gästhamnsbebyggelsen i vår gestaltning en låg bebyggelse - vyn från Gripsholms värdshus mot högdelen av Gripsholms slott är intakt, siktlinjer och gångstråk via Kyrkogatan och Munkhagsgatan är obrutna. I Kyrkogatans förlängning löper dessutom nya gästhamnens paradbrygga, dvs storbåtsbrygga, som avslutas med en öppen pauspaviljong för flanörer.

Genom att placera magasinsbyggnaderna så att strategiska siktlinjer bibehålls, vill vi förhindra att byggnationen bildar en barriär mellan stad och vatten. Genom att magasinsbyggnaderna dels är låga, dels öppnar sig med entréer och glasade fasader åt båda håll undanröjs bärriärrisken ytterligare.

Den övergripande fysiska strukturen i förslaget består av tre längsgående stråk parallellt med Gripsholmsvägen och ÖSlJ’s järnvägsdragning: Gripsholmsvägens avsnitt förbi gästhamnen breddas och bildar ett stensatt torg, som kan användas för bl a marknader och parkering. Längs torget löper en byggnation uppdelad i fyra volymer. Mellan byggnationen och vattnet är kajen försedd med ett trädäck - kajstråk. Sex bryggor ansluter till kajstråket.

Den nya gästhamnsmiljön enligt vår gestaltning har en tydlig, arkitektonisk egenart. Vår ambition är ett arkitektoniskt avtryck av vår samtid - om än lågmält! - men med byggnadstypologi, byggnadskomponenter och byggnadsmaterial som känns igen från traditionell bebyggelse:

Enkla hamnmagasin, sadeltak i faltaksform med generösa utsprång samt utanpåliggande ladugårdsskjutdörrar, liknande entrén till Grafikens Hus. Vid gavlarna viks de trätäckta sadeltaken ner 90 grader och bildar slutna gavlar. Både tak och gavlar järnvitriolbehandlas. De indragna långfasadernas material är glas och klarlackad, högblank plywood, som refererar till traditionell båtbyggnadsteknik.arkitekter
Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg
beställare Viamare Promarina Management
plats Mariefred
skede
detaljplan
år
2007-