english

YAJ arkitekter - Ylva Lindstedt & Jonas Nyberg arkitekter - förstasidan
om YAJ arkitekter
kontakta YAJ arkitekter
Think tank
YAJ i media
 
turism + varumärkesbyggande arkitektur

bostadsrätter i åre
resort-boende i åre
ksss klubbhus
kontor för sos international
destination åsnen
restaurang riva i strängnäs
hotell i Oxelösund
boende på västkusten
oxelösunds gästhamn etapp 2
oxelösunds gästhamn etapp 1

depå för jernhusen
gotland arena
kontor för plan sverige
seglarhotellet i sandhamn
gästhamn i bohuslän
gästhamn på ostkusten
flerbostadshus i västervik
destination järvsö
mariefreds gästhamn

ekerö marina

Volvo ocean race
mörby centrum
casa cor
oxelösund yacht- och båthall
kalmar konstmuseum
ålands sjöfartmuseum
sametinget i kiruna
fler projekt

villor + vindar
boende stadsplaner
 

 

 

utställningssal

kalmar konstmuseum, tävling, 2004

Konstmuseets form är inspirerad av parkplanens pussel av grönytor utskurna av slingrande gångvägar. Två sådana gröna pusselbitar har höjts från markplanet för att rymma museum och parkförvaltningens garage. Vitputsade yttermurar täcks med ett grönskande tak. En glasad länk kopplar museet till befintliga Resturang Byttan på ett sätt som tydligt skiljer befintligt från nytt. Utställningssalarna är disponerade i markplan, de icke-publika delarna av museet är fördelade på två våningsplan. Läs mer nedan.


entrén

plan
volymstudie

kalmar konstmuseum, tävling, 2004

Konstmuseets form är inspirerad av parkplanens pussel av grönytor utskurna av slingrande gångvägar. Två sådana gröna pusselbitar har höjts från markplanet för att rymma museum och parkförvaltningens garage. Vitputsade yttermurar täcks med ett grönskande tak. En glasad länk kopplar museet till befintliga Resturang Byttan på ett sätt som tydligt skiljer befintligt från nytt. Utställningssalarna är disponerade i markplan, de icke-publika delarna av museet är fördelade på två våningsplan.


Relation till parken

Konstmuseets placering i direkt anslutning till Byttan innebär att en så stor sammanhängande del av parken som möjligt hålls intakt. Helheten i den unika parkmiljön har prioriterats framför bevarande av enskilda träds nuvarande lägen.

Gångvägarnas lägen, riktningar och former är viktiga komponenter i parken och upplevelsen av denna. I tävlingsförslaget bevaras den gångväg som skär genom tävlingsområdet.

egen entré

Byttans nuvarande rumsorganisation med den stilfulla matsalen i entréns blickfång hör till de bevarandevärda kvaliteterna hos det - förmodade - framtida byggnadsminnet. I tävlingsförslaget är därför museets organisation sidoordnad, dvs museet har sin egen entré med tillhörande kapprum och WC. Museientrén är också kopplad till Byttan på ett sätt som inte stör restaurangverksamheten. Båda verksamheter får därigenom positiva synergieffekter av varandra, men kan även fungera självständigt med t ex separata öppethållandetider. För museibesökaren blir flödet helt naturligt entré – utställning – butik – restaurang.

tillgänglighet

Genom att förse konstmuseet med en egen handikapptillgänglig entré/WC kompletteras Byttan med funktioner som idag saknas. Att handikappanpassa Byttans entré med avseende på nivåskillnader och Svensk Standard-enligt handkapp-WC, skulle innebära så genomgripande förändringar att den arkitektoniska helheten skulle gå förlorad. I tävlingsförslaget kan de båda verksamhetenas faciliteter enkelt nås av bådas gäster.

Relation till Byttan

Den antikvariskt värdefulla restaurangbyggnaden hålls intakt. Museet återknyter till Byttan i fråga om...

  • fasadmaterial och –kulör, dvs vitputsad mur.

  • höjd. Museet är som högst mot väster, samma höjd som Byttans matsalsdel. Taket sluttar mot vattnet, med lutning lika markens. Entrélänken mellan byttan och museet är något lägre än byttans lågdel.

Konstruktion och material

Tanken är att med en helt vanlig byggnadsteknik - en murad hallbyggnads konstruktion - åstadkomma en byggnad utöver det vanliga:

  • Yttervägg: murblock, t ex lättbetongblock. Putsas in- och utvändigt lika Byttans fasad.

  • Takkonstruktion: stålbalkar, max spännvidd 12 m.

  • Takbeläggning: sedumväxter, t ex Veg Tecs system.

  • Undertak: slätt vitt, 500 mm släpp längs yttervägg.

  • Fönster: 1 fönstertyp - en oval fönsterglugg placerad i olika vinklar - för vilka håltagningar enkelt görs i lättbetongväggarna. Takfönster på några få utvalda ställen för släpljus på de svängda ytteväggarna.

museivandringen

Från entréns glasrum kan man ana utställningarna innanför. De tillfälliga utställningarna i ortogonala rum möter oss först. Halvvägs i vandringen kan vi slinka in i videorummet. Svagt böljande väggar för oss vidare genom den permanenta samlingen. På några få men väl utvalda ställen finns stim av små elliptiska gluggar som bjuder oss på spännande utblickar: ömsom mot slottets tinnar och torn, ömsom mot ett exotiskt lövverk i parken utanför; ömsom mot ett glittrande Kalmarsund, ömsom mot himlavalvets tindrande vintergata. Tillsammans med taklanterninerna längs några korta avsitt av den svängda ytterväggen livliggör de rummen med intressanta ljusspel utan att stjäla uppmärksamhet från den utställda konsten. Tillbaka i entrén leds vi vidare mot museibutiken, där ljuvliga dofter lockar oss till kulinariska upplevelser i restaurang Byttans välbevarade kulturhistoriska miljö.

arkitekter Ylva Lindstedt och Jonas Nyberg
plats Kalmar
skede
tävlingsförslag
år
2004